UE


Tychy, 2020-05-26

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ŚT/2020/RPO WSL

W związku z realizacją projektu pt. „Elektroniczna platforma wspomagania stacji kontroli pojazdów SKP”, złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-24-0507/18-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, firma DALEO Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę nowych środków trwałych szczegółowo wskazanych w niniejszym zapytaniu.

  1. Zapytanie ofertowe Nr 1/ŚT/2020/RPO WSL - Terminal mobilny ( 14 szt )
  2. Wzór oferty
  3. Oświadczenie o braku powiązań


https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1243768

Zakończenie

Tychy, dn. 05.06.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/ŚT/2020/RPO WSL została firma INFLOW Michał Parafiniuk

Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ŚT/2020/RPO WSL

W związku z realizacją projektu pt. „Elektroniczna platforma wspomagania stacji kontroli pojazdów SKP”, złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-24-0507/18-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, firma DALEO Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę nowych środków trwałych szczegółowo wskazanych w niniejszym zapytaniu.

  1. Zapytanie ofertowe Nr 2/ŚT/2020/RPO WSL - Kamera
  2. Wzór oferty
  3. Oświadczenie o braku powiązań

Zakończenie

Tychy, dn. 05.06.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 2/ŚT/2020/RPO WSL została firma Studio Projektowe "JASPER" Tomasz Sadza.

Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

ARCHIWUM

Tychy, dn. 18 czerwca 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WNIP/2019/RPO WSL

W związku z realizacją projektu pt. "Elektroniczna platforma wspomagania stacji kontroli pojazdów SKP", złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-24-0507/18-00 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, firma Daleo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191372

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Szablon oferty
  3. Zał.1. Oświadczenie o braku powiązań
  4. Zał.2. Oświadczenie o spełnieniu kryterium doświadczenia

Zakończenie

Tychy, dn. 27.06.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/WNIP/2019/RPO WSL została firma Studio Projektowe „JASPER” Tomasz Sadza.

Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

realizacja projektu z dofinansowaniemDzień dobry,
w czym mogę pomóc ?
^