Oferta MOTO360

Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla Osób Fizycznych, Firm i Instytucji (Szkoły, Wspólnoty Lokalowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe itp.)

 • Ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/Minicasko/NNW/Assistance/Szyby/Zielona Karta
 • Ubezpieczenia Komunikacyjne – Pakiety Samochodowe
 • Ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia
 • Ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenia utraty zysku wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych lub wskutek wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych
 • Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, OC za produkt, OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń itp.
 • OC Przewoźnika krajowego / międzynarodowego, OC spedytora
 • Ubezpieczenia medyczne
 • Ubezpieczenia finansowe / gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia Ochrony Prawnej (firmy, pojazdu, życia prywatnego)

Ubezpieczenia na życie, NNW, sportowe

Chcąc zapewnić bliskim bezpieczeństwo finansowe w trudnych chwilach życia, zadbać o bezpieczny start dzieci w dorosłość i o swoje przyszłe finanse, wystarczy wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie. Odpowiednia polisa pozwoli zabezpieczyć spłatę kredytów i pożyczek oraz uniknąć problemów spadkowych. Wykupując taki rodzaj ubezpieczenia nie trzeba się już martwić o przyszłość swoją i los najbliższych.

 • Ubezpieczenia medyczne wraz pakietem badań diagnostycznych
 • Ubezpieczenia na życie, obejmujące swym zakresem:
  • Zgon ubezpieczonego
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu
  • Poważne zachorowania
  • Pobyt w szpitalu
  • Zgon najbliższych
  • Urodzenie dziecka
  • Operacje chirurgiczne
  • Assistance medyczny
  • Rehabilitacja w wyniku NW
  • Inne – wg. indywidualnych potrzeb
 • Ubezpieczenia NNW oraz osób uczestnicząch w kulturze fizycznej
 • Ubezpieczenia podróży zagranicznych, min. wyprawy górskie, uprawianie sportów wysokiego ryzyka
 • Ubezpieczenia dla kierowców i uczestników ruchu
 • Ubezpieczenia Kredytobiorców i Leasingobiorców, stanowiących zabezpieczenia długoterminowych zobowiązań finansowych
 • Ubezpieczenia stypendialne dla uczniów szkół pomaturalnych i studentów / po 24 roku życia lub po zawarciu małżeństwa przez Ubezpieczonego mogą przybrać formę jednorazowego świadczenia posagowego
 • Grupowe ubezpieczenia na życie:
  • Pracownicze ubezpieczenia grupowe
  • Otwarte ubezpieczenia grupowe
  • Szkolne ubezpieczenia grupowe

Inwestycje finansowe

 • akcje pracownicze prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
 • obligacje korporacyjne Polskiego Holdingu Inwestycyjnego S.A.

Oferta specjalna

Zniżki i promocje

 • zniżka do -80% dla bezpiecznych kierowców w OC i AC
 • zniżki na nowe ubezpieczenia w OC/AC do -20%
 • preferencyjne Pakiety OC/AC/NNW/Assistance
  dla wybranych grup zawodowych i pojazdów do 10 roku
 • BEZPŁATNE badanie techniczne pojazdu przy zakupie PAKIETU KOMUNIKACYJNEGO INTERRISK
 • zniżki na ubezpieczenie pojazdu i mieszkania w jednym Towarzystwie Ubezpieczeniowym do -30%
 • zniżki na PIERWSZE ubezpieczenie majątkowe: firma do -30%, dom/mieszkanie do -40%
 • ubezpieczenie dzieci do 26r. życia od 34 zł / SU: 15.000 zł
 • pakiet ubezpieczeń medycznych od 258 zł/rok
 • więcej PROMOCJI - www.facebook.com/moto360ubezpieczenia
skp Tychy, badanie okresowe samochodu Tychy, badania techniczne Tychy

Zapewniamy pełną obsługę polisy w trakcie jej trwania oraz pomoc przy Likwidacji Szkód Komunikacyjnych w formie bezgotówkowej / tel. alarmowy + 48 721 102 102 /

Dzień dobry,
w czym mogę pomóc ?
^