Oferta MOTO360

Multiagencja Ubezpieczeniowa,

Placówka Partnerska Generali i Proama

Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla Osób Fizycznych, Firm i Instytucji (Szkoły, Wspólnoty Lokalowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe itp.)

 • Ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/Minicasko/NNW/Assistance/Szyby/Zielona Karta
 • Ubezpieczenia Komunikacyjne – Pakiety Samochodowe
 • Ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia
 • Ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenia utraty zysku wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych lub wskutek wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych
 • Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, OC za produkt, OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń itp.
 • OC Przewoźnika krajowego / międzynarodowego, OC spedytora
 • Ubezpieczenia medyczne
 • Ubezpieczenia finansowe / gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia Ochrony Prawnej (firmy, pojazdu, życia prywatnego)

Ubezpieczenia na życie, NNW, sportowe

Chcąc zapewnić bliskim bezpieczeństwo finansowe w trudnych chwilach życia, zadbać o bezpieczny start dzieci w dorosłość i o swoje przyszłe finanse, wystarczy wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie. Odpowiednia polisa pozwoli zabezpieczyć spłatę kredytów i pożyczek oraz uniknąć problemów spadkowych. Wykupując taki rodzaj ubezpieczenia nie trzeba się już martwić o przyszłość swoją i los najbliższych.

 • Ubezpieczenia medyczne wraz pakietem badań diagnostycznych
 • Ubezpieczenia na życie, obejmujące swym zakresem:
  • Zgon ubezpieczonego
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu
  • Poważne zachorowania
  • Pobyt w szpitalu
  • Zgon najbliższych
  • Urodzenie dziecka
  • Operacje chirurgiczne
  • Assistance medyczny
  • Rehabilitacja w wyniku NW
  • Inne – wg. indywidualnych potrzeb
 • Ubezpieczenia NNW oraz osób uczestnicząch w kulturze fizycznej
 • Ubezpieczenia podróży zagranicznych, min. wyprawy górskie, uprawianie sportów wysokiego ryzyka
 • Ubezpieczenia dla kierowców i uczestników ruchu
 • Ubezpieczenia Kredytobiorców i Leasingobiorców, stanowiących zabezpieczenia długoterminowych zobowiązań finansowych
 • Ubezpieczenia stypendialne dla uczniów szkół pomaturalnych i studentów / po 24 roku życia lub po zawarciu małżeństwa przez Ubezpieczonego mogą przybrać formę jednorazowego świadczenia posagowego
 • Grupowe ubezpieczenia na życie:
  • Pracownicze ubezpieczenia grupowe
  • Otwarte ubezpieczenia grupowe
  • Szkolne ubezpieczenia grupowe

NNW szkolne

NNW szkolne to ubezpieczenie które powstało we współpracy z placówkami oświaty, dzięki czemu dostosowane jest ono zarówno do potrzeb uczniów, jak i pracowników placówki.

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie drogi do/z placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, w życiu prywatnym.

Zalety:

 • szeroki zakres ubezpieczenia oraz możliwość dostosowania ochrony do potrzeb uczniów i preferencji placówki oświatowej
 • wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
 • pogryzienie, ukąszenie, użądlenie oraz zwrot kosztów operacji plastycznej w podstawowym zakresie ubezpieczenia
 • możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla dyrektora placówki, nauczycieli oraz zatrudnionych pracowników

Zakres:

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
 • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję lub użądlenia
 • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
 • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku

W celu zapoznania się z pełną ofertą ubezpieczenia NNW zachęcamy do kontaktu z Doradcą Ubezpieczeniowym MOTO360, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi zakres ubezpieczenia dopasowany do Twoich potrzeb.

Oferta specjalna

Zniżki i promocje

 • zniżka do -80% dla bezpiecznych kierowców w OC i AC
 • zniżki na nowe ubezpieczenia w OC/AC do -20%
 • preferencyjne Pakiety OC/AC/NNW/Assistance
  dla wybranych grup zawodowych i pojazdów do 10 roku
 • zniżki na ubezpieczenie pojazdu i mieszkania w jednym Towarzystwie Ubezpieczeniowym do -30%
 • zniżki na PIERWSZE ubezpieczenie majątkowe: firma do -30%, dom/mieszkanie do -40%
 • ubezpieczenie dzieci do 26r. życia od 34 zł
 • pakiet ubezpieczeń medycznych od 30 zł / 1m-c
 • więcej PROMOCJI - www.facebook.com/moto360ubezpieczenia

Analiza Potrzeb Klienta (APK)

W celu przygotowania oferty ubezpieczenia prosimy o wypełnienie arkusza osobiście podczas spotkania z naszym Doradcą Ubezpieczeniowym lub zdalnie.

https://apk.moto360.com.pl

odgrzybienie klimatyzacji, stacja kontroli pojazdów, badanie okresowe samochodu Tychy

Zapewniamy pełną obsługę polisy w trakcie jej trwania oraz pomoc przy Likwidacji Szkód Komunikacyjnych w formie bezgotówkowej / tel. alarmowy + 48 721 102 102 /

Dzień dobry,
w czym mogę pomóc ?
^