Oferta MOTO360

Placówka Partnerska Generali i Proama

Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla Osób Fizycznych, Firm i Instytucji (Szkoły, Wspólnoty Lokalowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe itp.)

 • Ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/Minicasko/NNW/Assistance/Szyby/Zielona Karta
 • Ubezpieczenia Komunikacyjne – Pakiety Samochodowe
 • Ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia
 • Ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenia utraty zysku wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych lub wskutek wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych
 • Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, OC za produkt, OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń itp.
 • OC Przewoźnika krajowego / międzynarodowego, OC spedytora
 • Ubezpieczenia medyczne
 • Ubezpieczenia finansowe / gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia Ochrony Prawnej (firmy, pojazdu, życia prywatnego)

Ubezpieczenia na życie, NNW, sportowe

Chcąc zapewnić bliskim bezpieczeństwo finansowe w trudnych chwilach życia, zadbać o bezpieczny start dzieci w dorosłość i o swoje przyszłe finanse, wystarczy wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie. Odpowiednia polisa pozwoli zabezpieczyć spłatę kredytów i pożyczek oraz uniknąć problemów spadkowych. Wykupując taki rodzaj ubezpieczenia nie trzeba się już martwić o przyszłość swoją i los najbliższych.

 • Ubezpieczenia medyczne wraz pakietem badań diagnostycznych
 • Ubezpieczenia na życie, obejmujące swym zakresem:
  • Zgon ubezpieczonego
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu
  • Poważne zachorowania
  • Pobyt w szpitalu
  • Zgon najbliższych
  • Urodzenie dziecka
  • Operacje chirurgiczne
  • Assistance medyczny
  • Rehabilitacja w wyniku NW
  • Inne – wg. indywidualnych potrzeb
 • Ubezpieczenia NNW oraz osób uczestnicząch w kulturze fizycznej
 • Ubezpieczenia podróży zagranicznych, min. wyprawy górskie, uprawianie sportów wysokiego ryzyka
 • Ubezpieczenia dla kierowców i uczestników ruchu
 • Ubezpieczenia Kredytobiorców i Leasingobiorców, stanowiących zabezpieczenia długoterminowych zobowiązań finansowych
 • Ubezpieczenia stypendialne dla uczniów szkół pomaturalnych i studentów / po 24 roku życia lub po zawarciu małżeństwa przez Ubezpieczonego mogą przybrać formę jednorazowego świadczenia posagowego
 • Grupowe ubezpieczenia na życie:
  • Pracownicze ubezpieczenia grupowe
  • Otwarte ubezpieczenia grupowe
  • Szkolne ubezpieczenia grupowe

Inwestycje finansowe

 • akcje pracownicze prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
 • obligacje korporacyjne Polskiego Holdingu Inwestycyjnego S.A.

Ubezpieczenia turystyczne - Compensa Voyage

Compensa Voyage to kompleksowe ubezpieczenie za granicą przy podróżach po Europie i po Świecie.

Podstawą każdej dobrze zaplanowanej wycieczki jest plan awaryjny. Wyjazd na narty lub na wakacje? Warto wziąć pod uwagę zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu.

Ubezpieczenie w podróży Compensa Voyage to zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich, które pomoże w stresowych sytuacjach. Niezależnie od tego, czy podróż ma charakter turystyczny czy służbowy, Compensa zapewnia nieustanną opiekę.

Zalety:

 • ubezpieczenie turystyczne zabezpieczające zarówno podróż służbową jak i wakacje z bliskimi
 • możliwość korzystania z profesjonalnej opieki medycznej w placówkach prywatnych i państwowych za granicą
 • liczne świadczenia dodatkowe, których nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • optymalne ubezpieczenie na narty i inne aktywności turystyczne

Zakres:

 • kosztów leczenia – pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • assistance – pakiet świadczeń, w ramach których Compensa sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Compensa pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • bagażu – wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu
 • ubezpieczenie za granicą od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim w podróży.

Zakres ubezpieczenia assistance :

 • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego Compensy
 • informacje przed podróżą
 • przekazanie informacji osobie bliskiej
 • pomoc informacyjna przy odtworzeniu dokumentów
 • pomoc w znalezieniu nowego miejsca zakwaterowania
 • transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania i transport powrotny do miejsca zakwaterowania
 • transport do innego szpitala
 • transport ubezpieczonego do RP
 • transport zwłok do miejsca pochówku (oraz zakup trumny lub urny do 1000 euro)
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych o 48 h
 • pomoc w przypadku opóźnień lotu
 • transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego, gdy jest hospitalizowany
 • transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci
 • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi albo osobami niesamodzielnymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży (w przypadku gdy Ubezpieczony jest hospitalizowany lub zmarł)
 • wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu na teren RP lub kraju zamieszkania
 • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa do wysokości Sumy Ubezpieczenia, wskazanej na Assistance
 • zastępstwo w podróży służbowej
 • kontynuacja zaplanowanej podróży
 • kierowca zastępczy
 • pomoc tłumacza
 • wizyta weterynaryjna związana z zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia domowego.

W celu zapoznania się z pełną ofertą ubezpieczenia VOYAGE zachęcamy do przeczytania ogólnych warunków ubezpieczenia, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego: www.compensa.pl

Zachęcamy również do kontaktu z Doradcą Ubezpieczeniowym MOTO360, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi zakres ubezpieczenia dopasowany do Twoich potrzeb.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.

Kliknij tutaj - sprawdź ofertę / zakup ubezpieczenia

Zeskanuj poniższy kod QR

Oferta specjalna

Zniżki i promocje

 • zniżka do -80% dla bezpiecznych kierowców w OC i AC
 • zniżki na nowe ubezpieczenia w OC/AC do -20%
 • preferencyjne Pakiety OC/AC/NNW/Assistance
  dla wybranych grup zawodowych i pojazdów do 10 roku
 • BEZPŁATNE badanie techniczne pojazdu przy zakupie PAKIETU KOMUNIKACYJNEGO INTERRISK
 • zniżki na ubezpieczenie pojazdu i mieszkania w jednym Towarzystwie Ubezpieczeniowym do -30%
 • zniżki na PIERWSZE ubezpieczenie majątkowe: firma do -30%, dom/mieszkanie do -40%
 • ubezpieczenie dzieci do 26r. życia od 34 zł / SU: 15.000 zł
 • pakiet ubezpieczeń medycznych od 258 zł/rok
 • więcej PROMOCJI - www.facebook.com/moto360ubezpieczenia
stacja kontroli pojazdów, auto klima Tychy, badanie okresowe samochodu Tychy

Zapewniamy pełną obsługę polisy w trakcie jej trwania oraz pomoc przy Likwidacji Szkód Komunikacyjnych w formie bezgotówkowej / tel. alarmowy + 48 721 102 102 /

NNW szkolne

NNW szkolne to ubezpieczenie które powstało we współpracy z placówkami oświaty, dzięki czemu dostosowane jest ono zarówno do potrzeb uczniów, jak i pracowników placówki.

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie drogi do/z placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, w życiu prywatnym.

Zalety:

 • szeroki zakres ubezpieczenia oraz możliwość dostosowania ochrony do potrzeb uczniów i preferencji placówki oświatowej
 • wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
 • pogryzienie, ukąszenie, użądlenie oraz zwrot kosztów operacji plastycznej w podstawowym zakresie ubezpieczenia
 • możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla dyrektora placówki, nauczycieli oraz zatrudnionych pracowników

Zakres:

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
 • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję lub użądlenia
 • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
 • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku

W celu zapoznania się z pełną ofertą ubezpieczenia NNW zachęcamy do przeczytania ogólnych warunków ubezpieczenia, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego: www.compensa.pl

Zachęcamy również do kontaktu z Doradcą Ubezpieczeniowym MOTO360, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi zakres ubezpieczenia dopasowany do Twoich potrzeb.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.

Kliknij tutaj - sprawdź ofertę / zakup ubezpieczenia

Zeskanuj poniższy kod QR

Dzień dobry,
w czym mogę pomóc ?
^