RODO

Obowiązek Informacyjny

DALEO Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe klientów dbając o ich prywatność i bezpieczeństwo, które są dla nas priorytetowe.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako „RODO” lub „GDPR”).

W związku z tym przedstawiamy ważne informacje, związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Dane osobowe - jak je zbieramy?

Dane osobowe pozyskujemy w sposób tradycyjny w chwili, gdy korzystasz z oferowanych przez nas usług (tj. pośrednictwo ubezpieczeniowe, stacje diagnostyczne itp.) lub w przypadku korzystania z serwisów internetowych Spółki.. Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies, które tworzone są w trakcie korzystania z naszego serwisu internetowego..

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zwanym potocznie ADO jest DALEO Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, 43-100, ul. Budowlanych 59, ale możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji zamówionych przez klienta usług.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w kilku celach:

  • w celu realizacji Twoich zamówień związanych z działalnością w zakresie ubezpieczeń
  • wykonując czynności związane z realizacją usług oferowanych przez stacje diagnostyczną
  • realizując zlecenia dotyczące napraw samochodów w warsztacie
  • odpowiadając na wpływające do nas prośby i zapytania
  • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw – bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

4. Czy przekazujemy Twoje dane ?

W większości dane dotyczące naszych klientów przetwarzane są wyłącznie przez DALEO Sp z o.o. Prawo daje nam jednak możliwość przekazania danych podmiotom, które będą realizować zadania, które im zleciliśmy. Mogą to być na przykład dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy hostingowe czy firmy kurierskie. Na wyraźne polecenie uprawnionych organów państwowych (sądy, policja itp.), przekażemy im Twoje dane na podstawie obowiązującego prawa.

5. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego.

6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Wymogiem jest aby w każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych oparte było na podstawie obowiązujacych przepisów prawa. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. W przypadku usług związanych z marketingiem czy realizowaną przez nas usługą polegającą na przesyłaniu informacji o zbliżających się terminach związanych z oferowanymi przez nas usługami podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak np. zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili możesz ją wycofać. Wiązać się to będzie z koniecznością zaprzestania realizacji zamówionych usług, które świadczymy na podstawie wyrażonej zgody.

7. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyraziłeś zgodę przetwarzamy przez okres 36 miesięcy od momentu wyrażenia zgody lub od momentu zrealizowania zamówionej przez Ciebie usługi.

Jeżeli masz więcej pytań – skontaktuj się z nami pod adresem: zgoda(at)moto360.com.pl. Resztę naszych danych jest dostępnych na stronie internetowej: https://moto360.com.pl/kontakt

Dzień dobry,
w czym mogę pomóc ?
^