Oferta MOTO360

Legalizacja gaśnic

Firma oferuje konserwację samochodowego sprzętu P.POŻ wszystkich producentów.

W ramach konserwacji oferujemy:

  • legalizację gaśnic: 12 zł
  • sprzedaż gaśnic: 48 zł / Gaśnica proszkowa 1 kg, bieżący rok produkcji /

Kontakt

Regulacje prawne

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r, urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.


badania techniczne Tychy, auto klima Tychy, stacja kontroli pojazdów
Dzień dobry,
w czym mogę pomóc ?
^